×
×

بهداشت و درمان Archives - فکت نامه سلامت

راستی آزمایی: آیا خبر کشف ویروس جدید (چندیپور) غیرقابل درمان در هند صحت دارد؟
نتیجه بررسی: ادعای فاقد شواهد

راستی آزمایی: آیا خبر کشف ویروس جدید (چندیپور) غیرقابل درمان در هند صحت دارد؟

خلاصه راستی آزمایی: براساس بررسی فکت نامه سلامت، اولا این ویروس جدید نیست و در گذشته نیز وجود داشته است. دوما افزایش موارد مربوط به هند است و هنوز افزایش مواردی در سایر کشورها گزارش نشده است. سوما برخی بیماری ها سالها در بسیاری از کشورها وجود دارد که برخی مواقع افزایش موارد بیشتر از حد انتظار است و در ماجرای این خبر نیز کشور هند در برخی مناطق شاهد این افزایش موارد است. در نتیجه ادعای کشف ویروس شدید در هند ادعای فاقد شواهد است.
 • ۳۱ تیر
 • 288 بازدید
 • ۰
 • آیا شیوع جذام در کشور افزایش پیدا کرده است؟
  نتیجه بررسی: نادرست

  آیا شیوع جذام در کشور افزایش پیدا کرده است؟

  در نتیجه با بررسی شواهد و آمارها، فکت نامه سلامت، خبر افزایش شیوع جذام را در ایران نادرست میداند.
 • ۲۹ تیر
 • 15 بازدید
 • ۰
 • آیا استفاده از ظروف پلاستیکی در ماکروویو برای سلامتی انسان مضر است؟
  نتیجه‌ بررسی:‌ شواهد ضعیف

  آیا استفاده از ظروف پلاستیکی در ماکروویو برای سلامتی انسان مضر است؟

  خلاصه بررسی: با توجه به شواهد موجود، استفاده از ظروف پلاستیکی در مایکروویو می‌تواند منجر به مهاجرت مواد شیمیایی مضر به غذا و به دنبال آن تاثیرات منفی بر سلامت انسان شود. اگرچه برخی از این مواد در غلظت‌های پایین میتواند قابل اغماض باشد، اما تاثیرات تجمعی و طولانی‌مدت آنها همچنان نگرانی‌زا است. به ویژه، فتالات‌ها و بیسفنول A که مواد مختل‌کننده غدد درون‌ریز هستند، به طور خاص باید مورد توجه قرار گیرند. اگرچه برخی شواهد از تاثیر مواد شیمیایی و تاثیرات منفی آن بر سلامت پشتیبانی می‌کنند، اما سطح قطعیت این شواهد ضعیف است و نیاز به مطالعات بیشتر و مطالعات مروری برای ارائه نتیجه‌گیری قاطع وجود دارد. همچنین شایان ذکر است که نیاز به مطالعات بیشتر در این زمینه بر روی انسان‌ها است تا بتوان با اطمینان درباره این موضوع نظر داد.
 • ۲۰ تیر
 • 25 بازدید
 • ۰