×
×
 • روش پاسخگویی به ادعاها

 • ۸ خرداد
 • 24 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای روش پاسخگویی به ادعاها بسته هستند
 • روش پاسخگویی به ادعاها

   تیم تولید محتوا با در نظر گرفتن تمام موارد بررسی جوانب ادعا از نظر همخوانی با شواهد، نسبت به تهیه پاسخ لازم مبتنی بر تمام شواهد اقدام خواهد کرد. بدین صورت که چنانچه راستی آزمایی ادعا باشد، بعد از یک مقدمه و بیان مساله لازم، نتیجه گری شامل برایند شواه درا منتشر خواهد کرد. در نهایت به ادعای مورد نظر یکی از برچسب های لازم “نادرست- درست- گمراه کننده- شواهد ضعیف- ادعای نامشخص و…” خواهد داد تا مخاطب بتواند براساس آن و تفاسیر و توضیحات قبل از آن به جمع بندی برسد.

  چنانچه بررسی محتوا برای بررسی ابعاد باشد، هیچ برچسبی به مطلب داده نمیشود و پاسخ ادعا و سوال مورد نظر در قالب متن نتیجه گیری داده میشود.

  پاسخ های لازم مبتنی بر آخرین شواهد تا تاریخ انتشار مطلب مندرج در هر مطلب خواهد بود. چنانچه شواهد جدیدتری در یک مطلب رویت شود، تیم اجرایی نسبت به انتشار آن اقدام خواهند کرد.

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.