×
×
 • روش شناسی انتخاب موضوع

 • ۸ خرداد
 • 37 بازدید
 • دیدگاه‌ها برای روش شناسی انتخاب موضوع بسته هستند
 • انتخاب موضوعات برای بررسی ادعاها به صورت کیفی و براساس تیم اجرایی براساس موارد زیر خواهد بود که هرکدام وزن مشخص خود را دارد.  چنانچه وزن هر مطلب در مجموع آیتم ها به بیش از ۲۰  برسد، موضوع مورد نظر انتخاب میشود.

   

  شاخص وزن هر نمره  نمره بندی جمع کل
  میزان فراگیری ۳ ۱          ۲        ۳         ۴       ۵
  میزان اثر بر سلامت ۳ ۱          ۲        ۳         ۴       ۵
  ارسال از سوی مخاطب ۱/۵ ۱          ۲        ۳         ۴       ۵

   

  میزان فراگیری: با استفاده از ابزارهای تحلیل محتوای منتشره مجازی (وب، تلگرام و اینستاگرام)، اخبار حوزه سلامت براساس زیر نمره بندی خواهند شد:

  • نمره ۵: خبر مرتبط با سلامت که جزو ۵ مطلب پربازدید ۵ روز اخیر
  • نمره ۴: خبر مرتبط با سلامت که جزو ۶-۱۰ مطلب پربازدید ۵ روز اخیر
  • نمره ۳: خبر مرتبط با سلامت که جزو ۱۱-۱۵ مطلب پربازدید ۵ روز اخیر
  • نمره ۲: خبر مرتبط با سلامت که جزو ۱۶-۲۰ مطلب پربازدید ۵ روز اخیر
  • نمره ۱: خبر مرتبط با سلامت که جزو ۲۱-۲۵ مطلب پربازدید ۵ روز اخیر

   

  میزان اثر بر سلامت و ارزش خبری: این شاخص به معنی میزان اثرگذاری موضوع بر سلامت عمومی است که طبق گزینه های زیر نمره دهی میشود:

  • نمره ۵: موضوعات مرتبط با دارو، واکسن و رفتار سلامتی که به طور روزانه امکان اثرگذاری بر سلامت افراد است.
  • نمره ۴ : موضوعات مربوط به اعتماد به جامعه پزشک، مداخلات و اقدامات پزشکی
  • نمره ۳: موضوعات مربوط به حوزه سیاستگذاری و مدیریت نظام سلامت
  • نمره ۲: موضوعات مربوط با عوامل خارج از حیطه پزشکی که به گونه ای مرتبط با موضوعات سلامت است
  • نمره ۱: موضوعاتی که در خلال انتشار آن، اشاره ای به حوزه سلامت شده است

  ارسال از سوی مخاطب: چنانچه مطلبی از سوی مخاطبین برای فکت نامه سلامت ارسال شود، از طریق نمره دهی زیر، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت:

  • نمره ۵: ارسال مطلب و ادعا و خبر توسط حداقل ۱۰ نفر
  • نمره ۴ : ارسال مطلب و ادعا و خبر توسط حداقل ۷-۹ نفر
  • نمره ۳: ارسال مطلب و ادعا و خبر توسط حداقل ۴-۶ نفر
  • نمره ۲: ارسال مطلب و ادعا و خبر توسط حداقل ۲-۴ نفر
  • نمره ۱: ارسال مطلب و ادعا و خبر توسط حداقل ۱ نفر

   

  دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.