×
×

ادعاهای افراد و گروه ها Archives - فکت نامه سلامت

راستی آزمایی یک ادعا: آیا قلیان اکسیژن ادعایی وزارت بهداشت واقعا بی خطر است؟
تصمیم گیری در مورد اینکه استفاده از این قلیان بی خطر است هنوز زود است

راستی آزمایی یک ادعا: آیا قلیان اکسیژن ادعایی وزارت بهداشت واقعا بی خطر است؟

خلاصه راستی آزمایی: برآیند ارزیابی مطالعه مورد نظر درباره قلیان اکسیژن نشان میدهد تا زمان انجام مطالعات کارآزمایی بالینی شاهد دار، مطالعات مشابه تکرار شوند، ارزیابی عوارض بلند مدت و کوتاه مدت و ... استفاده از این قلیان برای استفاده عمومی و جمعیت عمومی توصیه نمیشود.
 • ۱۰ خرداد
 • 40 بازدید
 • ۰
 • یادداشت/ این سوالات را همیشه برای مقایسه شاخص ها بین دو منطقه بپرسید

  یادداشت/ این سوالات را همیشه برای مقایسه شاخص ها بین دو منطقه بپرسید

  هرگاه درباره مقایسه یک شاخص بین حداقل دو محل کسی نظری داد و مقایسه کرد، سوالاتی که در ذهنتان باشد و از فرد بپرسید تا ضمن بررسی و پاسخ های آن، صحت شواهد بررسی شود. –  آن شاخص در هر دو محل به یک شکل و توان اندازه گیری میشود؟ –  توان تشخیص آن شاخص […]

 • ۲۹ اردیبهشت
 • 34 بازدید
 • ۰