×
×

نتیجه بررسی: شواهد ناکافی
آیا تلفن همراه باعث ایجاد سرطان مغز می شود؟

 • ۱۱ تیر
 • ۰
 • خلاصه راستی آزمایی: شواهد موجود در مورد خطر سرطان و تومورهای مغزی ناشی از استفاده از تلفن همراه متناقض و ناهماهنگ است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که استفاده بلندمدت و زیاد از تلفن همراه ممکن است خطر برخی از انواع تومورها را افزایش دهد، اما بسیاری از مطالعات دیگر چنین ارتباطی را تایید نمی‌کنند. برای رسیدن به نتیجه‌گیری قطعی نیاز به تحقیقات بیشتر و با کیفیت بالاتر داریم.
  آیا تلفن همراه باعث ایجاد سرطان مغز می شود؟
 • بسیاری از مردم نگران هستند که استفاده از تلفن همراه ممکن است باعث سرطان و به‌طور مشخص سرطان مغز شود. برای بررسی این موضوع، پژوهش‌های زیادی انجام شده اما نتایج متفاوت و متناقضی به دست آمده است. این مطلب به بررسی چندین مطالعه مروری و متاآنالیز می‌پردازد تا ببینیم آیا استفاده از تلفن همراه واقعاً خطر سرطان مغز را افزایش می‌دهد یا خیر.

   روش کار:

  برای بررسی این موضوع از کلیدواژه‌های مربوط به سرطان مغز و تلفن‌ همراه برای سرچ در پایگاه پابمد استفاده شد:

  (“Neoplasms”[Mesh]) AND (Phone[Title] OR Telephone[Title] OR “Cell phone”[Title] OR Mobile[Title]) Sort by: Most Recent

  حاصل این جستجو ۲۰۸۵ نتیجه بود که با فیلتر کردن بر روی مطالعات مروری به ۱۶۲ مورد تقلیل یافت. در نهایت از نتایج ۷ مطالعه جهت صحت‌سنجی این ادعا در پایگاه پابمد استفاده شد.

  – مننژیوم
  به طرز جالبی یک مطالعه مروری از هشت مطالعه نشان داد که استفاده از تلفن همراه با کاهش خفیف خطر مننژیوم (نوعی تومور مغزی) همراه است. این کاهش خطر بیشتر در افرادی که کمتر از یک سال از تلفن همراه استفاده کرده‌اند دیده می‌شد. اما استفاده در میان‌مدت (یک تا ده سال) و بلندمدت (بیش از ده سال) تاثیری بر افزایش یا کاهش خطر نداشت.

  – تومورها به طور کلی
  یک مطالعه مروری بزرگتر که از نتایج ۴۶ مطالعه مورد – شاهدی استفاده کرده بود نشان داد که استفاده معمول از تلفن همراه با افزایش خطر تومورها ارتباطی ندارد. با این حال، در مطالعاتی که افراد بیش از ۱۰۰۰ ساعت از تلفن همراه استفاده کرده بودند، خطر تومورها افزایش یافته بود. نتایج مطالعات متفاوت بودند، به طوری که برخی از مطالعات افزایش و برخی کاهش خطر را نشان دادند.

   – گلیوما
  در یک مطالعه مروری دیگر متشکل از ۱۱ مطالعه نشان داده شد که استفاده بلندمدت (بیش از ده سال) از تلفن همراه با افزایش خطر گلیوما (نوع دیگری از تومور مغزی) همراه است. این خطر بیشتر در افرادی که تلفن را بیشتر در یک سمت سر استفاده می‌کنند مشاهده شد. اما برای گلیومای درجه بالا (تومور بدخیم) و استفاده کوتاه‌مدت چنین ارتباطی یافت نشد.

  – تومورهای غدد بزاقی
  یک مطالعه مروری متشکل از سه مطالعه نشان داد که استفاده از تلفن همراه با افزایش خطر تومورهای غدد بزاقی (مثل غدد پاروتید) همراه است. با این حال، تعداد کم مطالعات و طراحی گذشته‌نگر آنها باعث می‌شود که نتایج با احتیاط تفسیر شود.

  نتیجه‌گیری
  شواهد موجود در مورد خطر سرطان و تومورهای مغزی ناشی از استفاده از تلفن همراه متناقض و ناهماهنگ است. برخی مطالعات نشان می‌دهند که استفاده بلندمدت و زیاد از تلفن همراه ممکن است خطر برخی از انواع تومورها را افزایش دهد، اما بسیاری از مطالعات دیگر چنین ارتباطی را تایید نمی‌کنند. برای رسیدن به نتیجه‌گیری قطعی نیاز به تحقیقات بیشتر و با کیفیت بالاتر داریم.

   منابع:

  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33305648/
  https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/8079
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38912791/
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28213724/
  https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/jop.12531
  https://ppm.imp.lodz.pl/info/article/IMP2f8628371f8142c59b11a99d22a9c330/?ps=20&lang=en&pn=1&cid=1571
  https://europepmc.org/article/med/25549689

  نویسنده: محمدرضا طاهریان

  نوشته های مشابه

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *